oktayvural-twitter

@oktayvural

Oktay Vural'ın
Twitter'da paylaştıkları

Ekonomide Toksik Kokteyl döngüsü artarak devam ediyor: “Yüksek Kur, Yüksek Faiz, Yüksek Enflasyon”. Dolar kuru: Nis… twitter.com/i/web/status/1…

14 saat önce

İslamilik Endeksi “Toplumsal hayatımız ne ölçüde İslami?”

Mübarek Ramazan ayında orucumuzu tutuyor, iftar sofralarını paylaşıyor, inanç dünyamızda sorumluluklarımızı bireysel olarak yerine getirmeye devam ediyoruz. İnanç dünyamızın yüklediği sorumluluk sadece bireysel midir? Toplumsal hayatımız inanç dünyamızın öngördüğü öğretiyle ne ölçüde uyumludur? Bu soruyu kendimize sormak ve cevabını aramak gerekmez mi? Bizim bu konuda sorumluluğumuz yok mudur? George Washington Üniversitesi’nden Scheherazade S. Rehman ve…

MEDENİYET KRİZİ: GÜÇ MÜ, DEĞER Mİ? (Vekâlet ve Vesayet Köleliği)

Bugünlerde yaşadıklarımız, medeniyet havzamızdaki durum aslında ibret almamız gereken bir süreçtir. Aslında dünlerin bugünlere verdiği mesajlar, bilgiler bizlere bugün olan bitenleri anlamamızı sağlamalıdır. Bunları anlamaksa aslında sağduyu dediğimiz bir olguyu ortaya koyar. Sağduyu sadece bilgi değildir. Sağduyu anlamaktır. Bu bakımdan tarih bize ulaştırdığı mana ve değerlerin gerçekleştiği bir süreci gösterir. Bu değerlerimizi bilmek, anlamak ve…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (7)

Dede Korkut hikâyelerinde betimlenen iktidarın piramitsel ast-üst ilişkisine değil yöneticilerin başarılarına göre yerleri belirlenmiş hakanı veya beyi çevreleyen hilale göre ve danışmak için kurulan toylarla yönetiminin, Anadolu beyliklerinin meşveretle hakanı seçmesinin ve karar verme yetkisini tek tek boylarla paylaşması ilkesiyle hakanın veya boy beyinin emri altındaki hiç kimsenin kendini kukla konumunda hissetmemesinin ve karar mekanizmalarının…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (6)

İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını belirleme misyonu çerçevesinde en önemli görevi yeryüzünü bayındır duruma getirilmesi ve toplumsal hayatta adaletin sağlanmasıdır. Bu bağlamda bireysel özgürlüğü adaletin, adaletin de bireysel özgürlüğün koruyucusu hale getirmek sorumluluğu yok mudur? İnsanın toplumsal hayatın düzenleyicisi olan hukukun üstünlüğünü hâkim kılabilmek sadece normatif olmasına mı bağlıdır? Toplumsal istikrar adalete ve eşitliğe ulaşma…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (5)

Kendi kültür ve medeniyet anlayışımızın içinde ekonomik karar ve tercihlerimizi kavrayan bir yaklaşım yok mudur? Ülkenin bayındır hale getirilmesi, insan ihtiyaçlarının giderilmesi misyonu verilen insanın bu misyonu getirirken dayanması gereken esasların günümüzde önemi nedir? Hoca Ahmed Yesevi’nin gönüllerin birbirine bağlanması, bireysel kurtuluşu değil, mutluluğun herkesin mutlu olmasını istemekle kazanılabileceği, başka gönüllerle birleşmeye ihtiyaç duymayanlar ve…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (4)

“Sizi tanışasınız diye milletlere ayırdık” hükmünün insanın doğası gereği toplum içinde yaşaması ve insanın millet içinde tanışmasının unsurları konusunda yüklediği sorumluluk nedir? İnsanın toplumsal yaşamı ekonomik, sosyal, kültürel, güvenlik gibi çok boyutlu olduğunda “tanış” olmanın da çok boyutlu olduğu gerçeği inkâr edilebilir mi? Millet olma gerçeğini onun ötesinde veya onun altında aramak aslında “tanış” olmanın…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (3)

Türk-İslam medeniyetinin atlasının erken dönemini düşünceleriyle biçimlendiren İmam-ı Azam Ebu Hanife, Farabi, İmam Maturidi, Hoca Ahmet Yesevi, Yusuf Has Hacib gibi birçok kadim düşünürlerin öğretilerinin yeniden tahlil edilmesine ihtiyaç vardır. Politik bir sistemin ve güç mücadelesinin unsuru haline getirilen “insan hakları” kavramının insanı, içinde bulunduğu milletten, devletten, sosyal uzlaşmayı sağladığı inançtan, kültür ve medeniyetinden, oluşturduğu…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (2)

Türk milletinin çeşitli coğrafyalarda çok uzun tarih yolculuğunda varlığını devam ettirmesinin, varoluşunun arkasında, hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi varlığıyla ilgili vasıflar vardır. Varlığı devam ettiren bu medeniyettir. İnsanlığın medeniyet yolculuğunda İslam medeniyeti, ilk ortaya çıkışından itibaren dinamik ve üstün bir nizam olarak çok güçlü siyasi temeller üzerinde yükselmiş ve kadim Türk…

RUSYA’NIN SURİYE HAKKINDA HAZIRLADIĞI TASLAK ANAYASA HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Rusya’nın Soçi, kentinde yapılan Türkiye-Rusya-İran Liderlerinin ortak toplantısında Suriye’de siyasi çözüm ana konu teşkil etmiştir. Rusya Devlet Başkanı bu toplantının gündeminde seçimler ve Anayasa olduğunu ifade etmiştir. Hatırlanacağı üzere Rusya bir Anayasa taslağı hazırlamış ve Astana’da taraflara vermişti. Esas itibariyle Suriye’deki tarafların bu taslak üzerinde bir siyasi çözüm üzerinde çalışması talep edilmiş ve bu çerçevede…

57.Hükümette Irak Politikası Esasları ve Kürt Devletinin “Savaş(Müdahale) Nedeni(Casus Belli)” Sayılması

Irak’ta Barzani’nin bağımsızlık referandumunun “savaş sebebi”(casus belli) sayılması gerektiğine dair Sayın Genel Başkanımızın açıklaması aslında Türkiye’nin kadim menfaatlerini koruma kararlılığını ortaya koymuştur. 57. Hükümet Döneminde de Irak’a müdahale konusu gündemdeydi ve Irak konusunda milli bir politikanın esasları o zaman tesbit edilmişti. 26 Mart 2001 tarihinde Başbakanlığın ilgili kurumlara gönderdiği yazısında “Kuzey Irak’ta bizim için hiçbir…

IRAK’IN FEDERAL YAPILANMASI ve KUZEY IRAK’TA PLANLANAN REFERANDUM

Irak’a Müdahale sonrasında Irak yeniden yapılandırılmış ve federal bir devlet olmuştur. Irak’ın federal bir devlet olarak inşa süreci uluslararası güçler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün Irak’ta karşılaşılan sorunlar bu Irak’ın inşa sürecinin sonuçlarıdır. Bugün Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandum ve bu referandum hakkındaki endişe ve beklentiler de bu inşa sürecinin sonucu olduğu açıktır. Bu çerçevede Irak’ın federal…