oktayvural-twitter

@oktayvural

Oktay Vural'ın
Twitter'da paylaştıkları

Mesut Özil “Kazanırken Alman, kaybederken göçmenim” demiş. Belçika oyuncusu Lukaku’da benzer bir ifade kullanmıştı:… twitter.com/i/web/status/1…

Dün

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARININ ÖNCEKİ SEÇİMLERLE MUKAYESESİ(2)

Bir önceki yazımda 24 Haziran seçim sonuçları hakkında teknik bir analiz sunmuştum. Şüphesiz seçim sadece o tarihteki sonuçları itibariye değil daha önceki seçimlerde alınan sonuçlarla mukayese edildiğinde daha anlamlı değerlendirme yapma imkanı verir. Bu bakımdan seçim sonuçlarının sayısal analizi için önceki seçimlerle mukayesesi de önemlidir. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy alarak Cumhurbaşkanı…

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNİN SAYISAL ANALİZİ(1)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen devlet yönetim sisteminin 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabulü sonrasında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle fiilen uygulanmasına başlanmıştır. Bu çerçevede bu sistemi yönetecek yürütme erki olan Cumhurbaşkanı ile TBMM üyeleri belirlenmiştir. 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerin sayısal ve siyasal analizi şüphesiz sonuçları daha iyi anlamamız ve siyaset açısından…

İslamilik Endeksi “Toplumsal hayatımız ne ölçüde İslami?”

Mübarek Ramazan ayında orucumuzu tutuyor, iftar sofralarını paylaşıyor, inanç dünyamızda sorumluluklarımızı bireysel olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şüphesiz bu noktada sorumluluğumuz Allah’adır. İnanç dünyamızın yüklediği sorumluluk sadece bireysel midir? Toplumsal hayatımız inanç dünyamızın öngördüğü öğretiyle ne ölçüde uyumludur? Toplumsal hayatımız ne kadar İslami? Bu soruları kendimize sormak ve cevabını aramak gerekmez mi? Bizim bu konuda…

MEDENİYET KRİZİ: GÜÇ MÜ, DEĞER Mİ? (Vekâlet ve Vesayet Köleliği)

Bugünlerde yaşadıklarımız, medeniyet havzamızdaki durum aslında ibret almamız gereken bir süreçtir. Aslında dünlerin bugünlere verdiği mesajlar, bilgiler bizlere bugün olan bitenleri anlamamızı sağlamalıdır. Bunları anlamaksa aslında sağduyu dediğimiz bir olguyu ortaya koyar. Sağduyu sadece bilgi değildir. Sağduyu anlamaktır. Bu bakımdan tarih bize ulaştırdığı mana ve değerlerin gerçekleştiği bir süreci gösterir. Bu değerlerimizi bilmek, anlamak ve…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (7)

Dede Korkut hikâyelerinde betimlenen iktidarın piramitsel ast-üst ilişkisine değil yöneticilerin başarılarına göre yerleri belirlenmiş hakanı veya beyi çevreleyen hilale göre ve danışmak için kurulan toylarla yönetiminin, Anadolu beyliklerinin meşveretle hakanı seçmesinin ve karar verme yetkisini tek tek boylarla paylaşması ilkesiyle hakanın veya boy beyinin emri altındaki hiç kimsenin kendini kukla konumunda hissetmemesinin ve karar mekanizmalarının…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (6)

İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını belirleme misyonu çerçevesinde en önemli görevi yeryüzünü bayındır duruma getirilmesi ve toplumsal hayatta adaletin sağlanmasıdır. Bu bağlamda bireysel özgürlüğü adaletin, adaletin de bireysel özgürlüğün koruyucusu hale getirmek sorumluluğu yok mudur? İnsanın toplumsal hayatın düzenleyicisi olan hukukun üstünlüğünü hâkim kılabilmek sadece normatif olmasına mı bağlıdır? Toplumsal istikrar adalete ve eşitliğe ulaşma…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (5)

Kendi kültür ve medeniyet anlayışımızın içinde ekonomik karar ve tercihlerimizi kavrayan bir yaklaşım yok mudur? Ülkenin bayındır hale getirilmesi, insan ihtiyaçlarının giderilmesi misyonu verilen insanın bu misyonu getirirken dayanması gereken esasların günümüzde önemi nedir? Hoca Ahmed Yesevi’nin gönüllerin birbirine bağlanması, bireysel kurtuluşu değil, mutluluğun herkesin mutlu olmasını istemekle kazanılabileceği, başka gönüllerle birleşmeye ihtiyaç duymayanlar ve…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (4)

“Sizi tanışasınız diye milletlere ayırdık” hükmünün insanın doğası gereği toplum içinde yaşaması ve insanın millet içinde tanışmasının unsurları konusunda yüklediği sorumluluk nedir? İnsanın toplumsal yaşamı ekonomik, sosyal, kültürel, güvenlik gibi çok boyutlu olduğunda “tanış” olmanın da çok boyutlu olduğu gerçeği inkâr edilebilir mi? Millet olma gerçeğini onun ötesinde veya onun altında aramak aslında “tanış” olmanın…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (3)

Türk-İslam medeniyetinin atlasının erken dönemini düşünceleriyle biçimlendiren İmam-ı Azam Ebu Hanife, Farabi, İmam Maturidi, Hoca Ahmet Yesevi, Yusuf Has Hacib gibi birçok kadim düşünürlerin öğretilerinin yeniden tahlil edilmesine ihtiyaç vardır. Politik bir sistemin ve güç mücadelesinin unsuru haline getirilen “insan hakları” kavramının insanı, içinde bulunduğu milletten, devletten, sosyal uzlaşmayı sağladığı inançtan, kültür ve medeniyetinden, oluşturduğu…

SORUNLAR, SİYASET FELSEFESİ VE MEDENİYETİMİZİN KADİM KAPILARI (2)

Türk milletinin çeşitli coğrafyalarda çok uzun tarih yolculuğunda varlığını devam ettirmesinin, varoluşunun arkasında, hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat gücü, maddi ve manevi varlığıyla ilgili vasıflar vardır. Varlığı devam ettiren bu medeniyettir. İnsanlığın medeniyet yolculuğunda İslam medeniyeti, ilk ortaya çıkışından itibaren dinamik ve üstün bir nizam olarak çok güçlü siyasi temeller üzerinde yükselmiş ve kadim Türk…