Yazılı ve görsel medyanın, medya kuruluş ve çalışanlarının sorunları hakkında araştırma önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA “Türkiye’de yazılı ve görsel medyanın, medya kuruluş ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin ortaya konulması, medyanın durumunun tüm boyutlarıyla incelenmesi” amacıyla aşağıdaki belirtilen gerekçelerle Anayasamızın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince MHP Grubu adına Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 22.01.2014 Oktay Vural İzmir Milletvekili GEREKÇE:…

Demokrasimizi kesintiye uğratan, milli egemenliği tahrip eden "darbeler" ve "darbe süreçleri"nin araştırılmasına dair Araştırma Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  Milli egemenliğe, millet iradesine ve demokrasiye müdahalelerin ve buna yönelik girişimlerin, darbe süreçlerinin siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki sebep ve sonuçlarının, hukuk ve insanlık dışı kötü muamelelerin tespit edilmesini ve demokrasinin kurum ve kurallarının tesis edilmesi için yapılması gerekenleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98’inci, İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince…

Sulama Birlikleri Hakkında Meclis Araştırması

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çiftçilerimiz açısından büyük öneme sahip olan Sulama Birlikleri başta asli amacı olan sulama sorunları ve su kayıpları olmak üzere,  personel, altyapı gibi problemlerin içinde boğuşarak kendi kaderlerine bırakılmışlardır. Sulama Birliklerine ilişkin söz konusu sorunlarının tesbiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasa’nın 98. Maddesi ile İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri…